Ceník záchrany dat: harddisky (HDD), externí disky

Porouchal se vám pevný, nebo externí disk, na němž máte důležitá data? Cena za obnovu dat se v konkrétních případech disků značně liší - v některých případech se závady kombinují. Z tohoto důvodu je možné stanovit cenu teprve po provedení specializované (bezplatné) diagnostiky. Pozor, disk nikdy sami NEOTVÍREJTE! Pokud byl disk neodborně otevírán, zásadně to komplikuje záchranu dat a navyšuje se cena minimálně o 30 % – 50 %.

Při mechanickém poškození disků nelze vždy garantovat 100% úspěšnost, proto při převzetí zakázky požadujeme od zákazníka určení nejzásadnějších dat, která jsou na disku uložena a na záchraně těchto dat se pracuje přednostně. Tato uvedená data jsou pro nás rozhodující při stanovení úspěšnosti záchrany dat.

Závada Poškození Příčina a symptomy Orientační ceny
Softwarové závady Smazaná data Zavinění uživatelem, softwarová chyba
- Nemohu najít svá data
- Soubory mají nulovou velikost
- Složky jsou prázdné
- Programy hlásí poškozené soubory
3.000,-

8.000,-
Zformátování Zavinění uživatelem, softwarová chyba
- Médium se tváří jako prázdné
- Diskový oddíl je na pohled prázdný
- Systém mě nutí provést zformátování
- Po instalaci OS je disk nebo oddíl prázdný
3.000,-

8.000,-
Reinstalace
operačního systému a
zformátování disku
Zavinění uživatelem, softwarová chyba
- neopatrností při instalaci/opravě spouštění OS
- část dat již bývá přepsána OS
4.000,-

8.000,-
Po nákaze virem Průnik zvenčí
Antivirus odhalil hrozby a od té doby nemohu nalézt důležitá data.
Počítač se chová "jinak", data mizí sama od sebe.
individuálně
Mechanické závady
(Hardwarové)
Utržené čtecí hlavy Fyzický pád, otřes, únava materiálu, výrobní vady
Po pádu, případně sám od sebe, se disk chová jinak, vydává jiný zvuk (cvaká) a hlásí problémy.

Disk po pádu nenaběhne a systém jej vůbec nedetekuje
Disk se slyšitelně roztočí, ale při čtení dat dochází k chybám.
Při pokusu o zapnutí dojde k vypnutí a restartu počítače.
Médium je podezřele hlasité.
9.000,-

16.000,-
Poškozený povrch datových ploten Fyzický pád, otřes, únava materiálu, nečistota
Disk se slyšitelně roztočí, ale při čtení dochází k chybám.
7.000,-

13.000,-
Vadné sektory Opotřebování ploten.
Poškozený disk je BIOSem detekován a vydává cvakavé nebo chrčivé zvuky. Ztrácí se data. Systém, případně nainstalovaná utilita hlásí problémy s vadnými sektory.
7.000,-

12.000,-
Zadřená ložiska – zaseklé hlavy na plotnách Výrobní vady
Disk se slyšitelně snaží roztočit, ale rychle dojde k vypnutí a restartu PC.
Změnil se zvuk HDD, někdy může znít velmi hlasitě.
9.000,-

16.000,-
Vadná elektronika vnější, vnitřní Elektrický proud, přepětí
- Disk se vůbec netočí a BIOS jej nedetekuje
- HDD vydávat tichý zvuk.
- Médium může být cítit po spálené elektronice.
- Disk silně hřeje.

Disk se roztočí a pouze cvaká hlavami o mechanické dorazy. V některých případech zablokuje (přetíží) nebo zničí i dobrý zdroj v PC/NTB.
3.000,-

9.000,-
Vadný motor Výrobní vady, fyzický pád.
Po pádu se HDD vůbec nezapne.
Disk zní jinak, vydává podivné zvuky.
9.000,-

15.000,-
Ostatní Různá poškození Přírodní živly (požár, povodeň)
Disk přišel do kontaktu s vodou či ohněm. Nezapínejte jej!
individuálně
Přepsaná servisní data Lidský faktor, hardwarová/softwarová chyba
Po klonování servisních informací disku PC nenaběhne a hlásí problémy s HDD.
7.000,-

13.000,-
Kopírování dat   1.000,-

3.000,-/ks
 

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Přesnou cenu Vám sdělíme po bezplatné diagnostice. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Mezi faktory ovlivňující cenu záchrany dat patří např. stáří disku, jeho velikost, použitá technologie záznamu dat, výrobce (Seagate, WD, Samsung, Fujitsu, Hitachi, Toshiba), režim záchrany a zmiňovaný typ závady/kombinace závad. Pokud byl disk již neodborně otevírán, zásadně to komplikuje záchranu dat a navyšuje se cena minimálně o 30 % – 50 %.

 
Potřebujete zachránit data?
  • 1) Vypněte zařízení (další používání výrazně sníží šanci na záchranu dat).
  • 2) Objednejte bezplatnou diagnostiku poruchy a zjistěte cenu.
  • 3) Po diagnostice se domluvíme na postupu záchrany dat.
*Zaplatíte jen v případě úspěšné záchrany dat.

může vás zajímat:

 

zachraňujeme:

Copyright © 2024, Všechna práva vyhrazena. | Nastavení cookies