Záchrana dat z disku s vadnými sektory

Sem tam se může přihodit, že operační systém, případně monitorovací utilita nahlásí vadné sektory na disku. Taková chyba značí, že na dané místo již není možné zapisovat a je poškozeno. Přestože jsou většinou tyto části automaticky odhaleny firmwarem disku a následně přemapovány jinam, může i tímto způsobem dojít ke ztrátě dat.

Co se mohlo pokazit?

Plotny HDD se postupem času opotřebovávají a tím může v některých místech dojít ke ztrátě možnosti čtení dat. Stejně tak je možné, že došlo k doteku mezi hlavičkou a záznamovou vrstvou, čímž mohou být uvolněny částečky ochranné vrstvy, které následně brání hlavičce ve čtení dat.

Poškození povrchu disků

Poškození povrchu disku hlavičkami se projevuje nejčastěji cvakáním disku, nebo jeho nečitelností (disk je občas viditelný, ale nelze jej načíst). Závada zpočátku vede ke vzniku vadných sektorů, které rychle přibývají. V tuto chvíli je obtížné určit, zda jde o nečitelnost způsobenou poškozením povrchu nebo logické poškození struktury dat.

Takto poškozený disk je BIOSem detekován, ale dále se s ním částečně nebo úplně nedá pracovat. V pokročilé fázi poškození se již neidentifikuje v BIOSu a vydává pravidelné cvakavé nebo chrčivé zvuky – není schopen provést tzv. rekalibraci nebo ani nedosáhne jmenovitých otáček. Pokud disk v tomto stavu poběží delší dobu, dojde k celkové destrukci povrchů (úplnému obroušení magnetické vrstvy) a data jsou v tom případě definitivně ztracena.

Proto je nesmírně důležité disk při prvních příznacích vypnout a už ho vůbec nezapínat. Někdy je i jedna minuta rozhodující, jako v mém případě kdy jsem na to nedbal a disk je kompletně v háji. Záchrana dat vyžaduje speciální vybavení, protože hlavičky znečištěné kontaktem s datovou oblastí plotny disku jsou obaleny magnetickým materiálem, takže není dodržena vzdálenost mezi hlavičkou a plotnou. Dochází tak k opětovným kontaktům způsobujícím další „obalování“, až dojde ke zmíněnému odfrézování aktivní vrstvy.

Prosté nasazení nových hlav obvykle přes svou obtížnost nestačí, protože mohou narazit na „pohoří“ vytvořená na plotně předchozím kontaktem s hlavičkou. Ke slovu obvykle kromě jemné mechaniky přichází i optika a chemie. Ochrana před tímto typem závady spočívá zejména v ochraně disku před otřesy, zvýšenou teplotou, cigaretovým kouřem, vlhkostí (pozor na prudké změny teplot), častým zapínáním a vypínáním. Například u SCSI disků je dobrou investicí jejich umístění do externího case s vlastním zdrojem a trvalý běh i při vypnutí, zapnutí nebo dokonce upgrade počítače.

Jak dále postupovat

1. Nesnažte se o opravu sami a HDD neotvírejte. Mohlo by dojít k poškození, které nebude možné následně opravit.

2. Disk a případně celý počítač po objevení a zmapování příznaků preventivně nezapínejte, aby nedošlo k rozsáhlejšímu poškození.

3. Při objevení příznaků poškození je co nejlépe zdokumentujte a obraťte se na profesionály, kteří vám rádi poradí a doporučí co dál. Detailní postup naleznete na stránce „První kroky záchrany dat“.

Jak budou naši profesionálové problém řešit:

V případě poškození záznamové vrstvy a vadných sektorů se pokoušíme o zkopírování dat na jiný disk. K tomu je potřeba program, který dělá fyzický mirroring (zrcadlení) disku bez ohledu na FS a je schopen ignorovat nečitelné části média, respektive ty části, které se nedají přečíst ani opakovaně – u nich je třeba nastavit počet pokusů čtení vadného místa).

Poté se na kopii provede kontrola a případné obnovení file-systému. Partner, kterému zadáváme záchranu při tomto problému, k finální záchraně využívá vlastní software.

Jak zachraňujeme data z mechanicky poškozených ploten disku a při poškození záznamové vrstvy?
Potřebujete zachránit data?
  • 1) Vypněte zařízení (další používání výrazně sníží šanci na záchranu dat).
  • 2) Objednejte bezplatnou diagnostiku poruchy a zjistěte cenu.
  • 3) Po diagnostice se domluvíme na postupu záchrany dat.
*Zaplatíte jen v případě úspěšné záchrany dat.

může vás zajímat:

 

zachraňujeme:

Copyright © 2024, Všechna práva vyhrazena. | Nastavení cookies