Proč je pro obnovu dat z pevného disku důležité čisté pracovní prostředí?

 

Při řadě činností, obnovu dat z pevného disku nevyjímaje, je potřeba pracovat v absolutně čistém prostředí zbaveném veškerých polétavých prachových částic a jiných kontaminantů. Tyto částice totiž mohou pevný disk ještě více poškodit, a obnovu dat tak značně ztížit, či dokonce znemožnit. Prostředí vyhovující takovým podmínkám se nazývá cleanroom a právě na něj se v následujících řádcích zaměříme.

Co je to cleanroom a kde se využívá?

Cleanroom, neboli čistý prostor, je označení pro specializované prostředí, v němž je řízena koncentrace částic ve vzduchu. Jedná se o prostředí vyznačující se velmi nízkou úrovní znečišťujících látek, jako jsou prach, různé mikroby, aerosolové částice či chemické výpary. K jejich odstranění využívá pokročilou filtraci a jednosměrné proudění vzduchu.

Čisté prostory nachází uplatnění všude tam, kde hrozí riziko, že by malé částice mohly nepříznivě ovlivnit výrobní proces. Běžně potřebné jsou v oblasti vědeckého výzkumu či v odvětvích využívajících nanotechnologie. Příkladem je výroba polovodičů.

Čisté prostory

Čisté prostory mohou nabývat různých podob. Setkat se lze jednak s malými cleanroomy majícími podobu malé laboratoře o pár metrech čtverečních, jednak s celými výrobními zařízeními umístěnými v čistém prostoru. Ta mohou pokrývat plochu, jejíž rozloha činí až několik tisíc metrů čtverečních. Mezi velkými a malými cleanroomy jsou pak tzv. modulární čisté prostory.

Z výše uvedeného je patrné, že každý čistý prostor není stejný. Například prostory užívané při výrobě polovodičů nemusí být sterilní, kdežto prostory používané v biotechnologiích obvykle ano. Stejně tak operační sály nemusí být absolutně čisté od nanočástic anorganických solí, zatímco nanotechnologie to bezpodmínečně vyžadují. Přísná kontrola polétavých částic je však pro všechny společná.

Jak to v cleanroomu funguje?

Klíčovou součástí čistých prostor je tzv. HEPA filtr, který slouží k zachytávání částic o velikosti 0,3 µm a větších. Veškerý vzduch přiváděný do čistého prostoru tímto filtrem prochází. V případě potřeby ještě vyšší úrovně čistoty se používají tzv. ULPA filtry.

Personál pracující v čistých prostorách prochází rozsáhlým školením a musí nosit speciální oděv určený k zachycování kontaminantů, které jsou přirozeně vytvářeny kůží a tělem. Také samotný oděv nesmí uvolňovat žádné částice nebo vlákna.

Čisté prostory

Význam čistého pracovního prostředí při obnově dat z pevného disku

Při obnově dat z disku, především během invazivních diagnostických nebo obnovovacích procedur, zabraňují čisté prostory hromadění částic uvnitř pevného disku. I sebemenší částečka prachu nebo ten nejmenší vlas uvnitř disku může vést k trvalé ztrátě dat. Částice se mohou zachytit mezi čtecími hlavami a plotnou disku a vytvořené tření pak může plotnu poškrábat.

Klasifikace čistých prostor

Čistota vzduchu v cleanroomu se posuzuje na základě koncentrace prachových částic v krychlovém metru v daný moment. Klasifikace čistých prostor je důležitým kritériem při výběru poskytovatele obnovy dat, neboť má značný vliv na integritu dat během operací obnovy.

Pro klasifikování čistoty ovzduší v čistých prostorách a čistých zónách se uplatňuje celosvětově přijímaný standard ISO 14644-1. Ten specifikuje celkem 9 tříd čistoty ISO, přičemž třída 9 je považována za „nejšpinavější“ čisté prostředí, třída 1 pak za nejčistší. Maximální povolené množství částic (na kubický metr) pro jednotlivé třídy je uvedeno v následující tabulce:

Klasifikace čistých prostor

U profesionálních společností pro obnovu dat se zpravidla setkáváme s třídami 4, 5 nebo 6.

Profesionální pomoc

V případě jakéhokoliv poškození disku je vhodné vyhledat odbornou pomoc. Profesionální společnosti specializované na záchranu dat mají potřebné odborné znalosti a technické vybavení, které je nezbytné k záchraně dat z poškozených médií všech typů a značek.

Čím důležitější a nenahraditelnější vaše data jsou, tím spíše neriskujte, že o ně nadobro přijdete a raději své poškozené paměťové zařízení svěřte do rukou skutečných odborníků. Jedině tak budete mít nejvyšší šanci na záchranu maxima vašich dat.

Jak vybrat kvalitní firmu na záchranu dat?

  • Dlouholeté zkušenosti – firma by měla mít dlouholetou praxi v oboru a pozitivní recenze od zákazníků
  • Laboratorní vybavení – firma musí mít k dispozici čisté prostory a specializované nástroje pro práci s poškozenými disky
  • Cenová politika – firma nabízí transparentní cenovou politiku a bezplatnou diagnostiku

Jaké řešení používáme my v Datahelpu?

V Datahelpu vlastníme zhruba deset plně vybavených pracovních stanic, přičemž polovina z nich disponuje vlastním bezprašným laboratorním boxem. Potřeby čistých prostor v našem oboru jsme si dobře vědomi, a proto využíváme kvalitní a spolehlivé boxy společnosti Labox.

Záchrana dat za pomoci bezprašných boxů.

Jedná se o osvědčeného dodavatele, jehož služeb využívá i řada významných firem a institucí, jako jsou například Státní ústav pro kontrolu léčiv, Státní zdravotní ústav, IKEM, ZENTIVA, a.s., ŠKODA Mladá Boleslav, SIEMENS, a.s., Continental Automotive Czech Republic, s.r.o. a spousta dalších. Obrátíte-li se tedy s obnovou dat z disku na odborníky z Datahelpu, máte kvalitu zaručenou.

 

Rubrika: Technologie

Máte doma něco, z čeho potřebujete dostat data zpět?
Obraťte se na nás
Diagnostika vždy zdarma.

archiv článků

může vás zajímat:

 

zachraňujeme:

Copyright © 2024, Všechna práva vyhrazena. | Nastavení cookies