Jak zachraňujeme data z mechanicky poškozených ploten disku a při poškození záznamové vrstvy?
 

Tento problém vznikne většinou následkem vniknutí prachu do prostoru disku, kde následně dojde k poškrábání plotny. Tato závada bývá provázena nefunkčností hlaviček. Postup je podobný, jako u tématu „Poškozená záznamová vrstva a záchrana dat z disku s vadnými sektory“, nebo u elektromagnetického poškození záznamu na povrchu disku,

Kdy tento typ poškození způsobí částečný nebo úplný přepis povrchu disku při výpadku zdroje, poruše elektroniky nebo po mechanickém otřesu. Projevy tohoto poškození jsou velmi podobné jako v případě poškození povrchů disku - vadné sektory, disk začne cvakat, případně dojde pouze k detekci v BIOSu, ale data nelze číst. Odlišit tuto závadu od poškození povrchů je v mnoha případech složité i pro odborníka.

Záchrana je velmi obtížná i pro data v nepoškozené oblasti. Data v poškozené oblasti nelze běžným způsobem číst vůbec. Ochrana před touto závadou je stejná jako v případě poškozeného povrchu disku.

Poškození servisní oblasti
 

Komplikace nastává při poškození servisní oblasti disku. Pak není možné provést kalibraci a nastavení disku a nedojde ani k vystavení hlav. Disk může při této závadě cvakat (snaží se přečíst data ze servisní oblasti, pokud to nejde, zaparkuje se a pak zkusí znovu přečíst údaje ze servisní oblasti až do nekonečna)

Tato závada je poměrně obtížně odstranitelná, někdy se podaří náhradními hlavičkami servisní stopu přečíst a pak následně celý disk. Pokud je servisní oblast vážně mechanicky poškozena není možné data z disku, v ČR, získat. Není tu firma disponující příslušnou technologií. Některé společnosti - například ONTRACK tuto službu údajně nabízejí, ceny nejsou známy.

Náročnost záchrany dat


Obecně, pokud se jedná o odřené plotny, je záchrana problematická – čtení dat trvá velmi dlouho a nezřídka při přechodu hlaviček přes poškrábané partie dojde k jejich poškození. Od náročnosti záchrany dat se odvíjí i výsledná cena.

Je potřeba si uvědomit, že ke ztrátě dat stačí nešťastně poškrábaná i jen jedna plotna. To je dáno způsobem zápisu dat, kdy jsou zapisována paralelně na všechny plotny. Z toho plyne, že každý soubor je fyzicky zapsán napříč plotnami - pokud by tomu tak nebylo trvalo by čtení disku několikanásobně déle, nebo by muselo fungovat více nezávislých ramen.

Záchrana dat - objednací formulář

Zvolte médium:
Výrobce:
Závada:
Způsob dodání:

znalostní báze:

zachraňujeme:

časté dotazy jak probíhá záchrana ceník partneři partnerský program
typy poškození HDD pevný disk pod lupou prevence ztráty dat typy HDD k záchraně
harddisky, SSD disky
externí disky, RAID pole
NAS úložiště, USB flash disky
paměťové karty, interní paměti mobilů a tabletů, Apple produkty
smazané fotky,
Copyright © 2021, Všechna práva vyhrazena.
tvorba webových stránek Aira GROUP, s.r.o.Aira Group