Poškozený filesystem u HDD

Většinou lze na disku nalézt a následně zrekonstruovat původní FS. Někdy stačí pouze přiřadit oddílům správný identifikátor (07-NTFS, 0FExtended, 0B-FAT32, 1B Hiden FAT32, 66-Novell netware 386). V těžších případech nelze zachovat strukturu adresářů a kompletní názvy souborů. Data jdou ve většině případů zachránit, v nejtěžších případech alespoň jako soubory které jsou očíslovány a mají původní příponu. Pokud nelze získat rozumné údaje z původní alokační tabulky, pak ji program při hledání dat ignoruje a čte disk sektor po sektoru. Takovéto čtení může trvat dle velikosti disku řádově i desítky hodin.

Softwarové poškození pevného disku

Podívejte se na další softwarové a hardwarové závady pevného disku.

Potřebujete zachránit data?
  • 1) Vypněte zařízení (další používání výrazně sníží šanci na záchranu dat).
  • 2) Objednejte bezplatnou diagnostiku poruchy a zjistěte cenu.
  • 3) Po diagnostice se domluvíme na postupu záchrany dat.
*Zaplatíte jen v případě úspěšné záchrany dat.

může vás zajímat:

 

zachraňujeme:

Copyright © 2024, Všechna práva vyhrazena. | Nastavení cookies