Jak postupujeme při záchraně dat z přepsaného pevného disku, je zde ještě naděje na záchranu dat?

Není výjimkou, že dojde ke smazání dat a ta jsou následně uživatelem, nebo softwarem přepsána dalšími soubory. Ať už se jedná o nechtěnou chybu, nebo úmysl, může nastat situace, kdy budete chtít data obnovit.

Zde hodně záleží na velikosti a stáří, respektive na hustotě zápisu disku. Obecně čím menší disk tím je naděje na získání dat z přepsaných částí větší. Je to dáno velikostí oblasti kde jsou data uložena – u starších disků (cca do 8-10GB) bylo místo zápisu „větší“ a tím pádem byla data uložena i v bezprostředním okolí zapisované oblasti – přesnost nastavení hlav nebyla tak vysoká jako u dnešních médií. Tohoto jevu se využívá při čtení přepsaných dat. Bohužel u disků s kapacitami nad 15 GB je přesnost a hustota na takové úrovni, že nevznikají výše uvedené zbytkové zápisy.

U současných HDD je hustota natolik vysoká že by se při normální technologii magnetické domény vzájemně ovlivňovaly a časem by docházelo k samovolné ztrátě dat. Tomuto zabraňuje technologie „Pixie dust“ patentovaná IBM. Zjednodušeně jde o vrstvu sloučeniny ruthenia, která je mezi substrátem plotny a datovou vrstvou. Tím se docílí vytvoření magnetického pole orientovaného vertikálně, čímž se částečně eliminuje ovlivňování domén v horizontálním směru.

V případě přepsaných dat přesto neváhejte kontaktovat profesionály, kteří provedou provést rychlou analýzu a poradí, zda se třeba nejedná pouze o smazaný či zformátovaný disk, se kterým si umíme bez problémů poradit.

Potřebujete zachránit data?
  • 1) Vypněte zařízení (další používání výrazně sníží šanci na záchranu dat).
  • 2) Objednejte bezplatnou diagnostiku poruchy a zjistěte cenu.
  • 3) Po diagnostice se domluvíme na postupu záchrany dat.
*Zaplatíte jen v případě úspěšné záchrany dat.

může vás zajímat:

 

zachraňujeme:

Copyright © 2024, Všechna práva vyhrazena. | Nastavení cookies