Jak postupujeme při opravě poškozeného file-systému (FS)

Pokud dojde k poškození FS, může se zdát, že jsou data nenávratně ztracena. Opak je pravdou, většinou lze na disku snadno nalézt a následně zrekonstruovat původní FS, což znamená kompletní záchranu dat pro uživatele.

V dalších případech stačí pouze přiřadit oddílům správný identifikátor (07-NTFS, 0FExtended, 0B-FAT32, 1B Hiden FAT32, 66-Novell netware 386 apod.). Najdou se však i takové situace, kdy nelze zachovat strukturu adresářů a kompletní názvy souborů. Data tedy jdou ve většině případů zachránit, v nejtěžších případech alespoň jako soubory které jsou očíslovány a mají původní příponu.

Když nemůžeme získat rozumné údaje z původní alokační tabulky, aktivujeme program, který ji při hledání dat ignoruje a čte disk sektor po sektoru. Takovéto čtení může trvat dle velikosti disku řádově i desítky hodin.

Potřebujete zachránit data?
Objednejte záchranu dat
  • Vypněte zařízení (další používání výrazně sníží šanci na záchranu dat).
  • Objednejte bezplatnou diagnostiku poruchy a zjistěte cenu.
  • Zaplatíte jen v případě úspěšné záchrany dat.

může vás zajímat:

znalostní báze:

zachraňujeme:

Copyright © 2023, Všechna práva vyhrazena. | Nastavení cookies