Slovník výrazů, které se používají při vyjadřovaní vlastností HDD

Firma Datahelp je odborníkem na záchranu dat, ať již se jedná o paměťovou kartu nebo pevný disk. Zachraňujeme data ze všech médií od všech výrobců, nezávisle na rozhraní, operačním systému nebo oddílu / formátu.
average latency - průměrná prodleva mezi nastavením čtecí / záznamové hlavy nad určenou stopu a dobou, než se určený sektor díky otáčení diskových ploten dostane do pozice pod hlavou.
average seek - průměrná přístupová doba k libovolnému místu na disku (ms - milisekundy). Čas potřebný k tomu, aby se čtecí / záznamová hlava dostala nad určený sektor.
buffer - vyrovnávací paměť disku. Její část je však často využita pro firmware disku, což snižuje její využitelnou kapacitu.
capacity - nominální velikost disku udávaná výrobci je obvykle větší, než skutečná. Důvodem je odlišný přepočet velikosti 1KB. Binární matematika v oblasti počítačů diktuje vzorec 1KB=1024B, 1MB=1024KB, atd. V případě pevných disku je však použit princip 1KB=1000B, 1MB=1000KB, atd. Důvod je prostý. Při použití druhého postupu docílíme vetší nominální kapacity disku, což výrobcům samozřejmě hraje do karet. Příklad: disk o udané kapacitě 13,6GB má skutečnou kapacitu 13,6*1000*1000*1000/1024/1024/1024GB=12,67GB. Toto je také údaj, který vidíme ve většině programů, včetně průzkumníka Windows.
CHS - původní metoda adresování sektoru na disku. Při každém přístupu na disk se používají hodnoty cylinder (stopa), head (čtecí hlava), sector. U menších disků údaj o maximálním počtu cylindru / hlav / sektoru odpovídá skutečné topologii disku, u větších z důvodu omezení BIOS / IDE rozhraní udávají hodnoty přepočtené tak, aby bylo možné přistupovat k diskům až do velikosti cca 8,4GB.
controller overhead - prodleva při přístupu k disku vzniklá zpracováním příkazu elektronikou disku. Většinou menší než 0,3ms.
LBA - metoda lineárního adresování sektoru na disku (Logical Block Addressing), umožňující přístup až k 137GB prostoru na disku.
media rate - rychlost přenosu dat mezi povrchem disku a elektronikou disku (MB/s).
přenosová rychlost - rychlost, jakou je program schopen přenášet (číst, zapisovat) data mezi diskem a operační paměti. Maximální hodnoty jsou obvykle o 30-50% nižší, než media rate, reálné hodnoty se vlivem několikanásobného zpracování dat softwarem nezřídka pohybují okolo 20% hodnoty media rate.
recording density - délková hustota záznamu na diskovém médiu (kbpi - kilobitu na palec).
rotation speed - rychlost otáčení diskových ploten (RPM - otáček za minutu). Čím vyšší, tím větší přenosová rychlost, menší přístupová doba a prodleva (latency). V současnosti jsou běžné rychlosti 5400, 7200, 10000, 15000.
surface capacity - kapacita 1 strany 1 plotny disku. Čím vyšší, tím rychlejší přenosová rychlost.
track density - počet stop (cylindru) na palec
zone recording - vzhledem k různé délce stop na disku (menší u středu, vetší při okraji) se používá různý počet sektorů na stopu. Oblast se stejným počtem sektorů na stopu se nazývá zóna. Bez použití této metody (časté u starších disků) jsou sektory na vnějším okraji 'delší', tudíž se plně nevyužije kapacita disku.

Vzhledem k velmi vysoké hustotě záznamu je skutečně nutné, aby jednotka pevného disku byla pevně uzavřena, protože i velmi malá nečistota způsobí její zničení.

Zpět na článek pevný disk.

Zajímá vás záchrana dat z pevného disku nebo jiného zálohovacího média? Kontaktujte nás pomocí formuláře nebo zavolejte nonstop na číslo 775 220 440!

Záchrana dat - objednací formulář

Zvolte médium:
Výrobce:
Závada:
Způsob dodání:

může vás zajímat:

 

zachraňujeme:

Copyright © 2024, Všechna práva vyhrazena. | Nastavení cookies