Škodí hlasitý zvuk pevným diskům?

Škodí hlasitý zvuk pevným diskům?

Záznamová média slouží lidem pro zálohování elektronických dat. V běžných podmínkách je možné soubory na pevném či externím disku, USB flash disku, SSD a jiných úložných zařízeních uchovat několik desítek let. Aby byla zajištěna trvanlivost uložených dat, nestačí je pouze správně zabezpečit a zašifrovat před cizími lidmi. Velmi důležité je rovněž prostředí, ve kterém svá zařízení skladujete.

Křik znehodnocuje disky?

Na citlivé elektronické součástky disku mohou neblaze působit vnější vlivy okolního prostředí, mezi něž patří nadměrná nebo příliš nízká vlhkost okolního vzduchu, extrémně vysoká či nízká provozní teplota, působení magnetického pole apod. Věděli jste však, že můžete znehodnotit data uložená na pevném disku pouhým zakřičením? Ano, je to tak.

  • Když už jsme ve spojení s pevnými disky u těch neobvyklých témat, tak jsme také psali o tom, proč vážně nedávat poškozený HDD do lednice!

Většina zvukových a ultrazvukových frekvencí může poškodit nebo zmást čidla. Během určitých zvuků dochází k vibracím ploten, které jsou sice neviditelné pouhým okem, ale zásadně ohrožují bezchybný chod paměťového média. V nejhorším případě může dojít k vychýlení hlavičky pro zápis/čtení dat ze své trasy nad paměťovou stopou, což může při překročení určité krajní meze narušit činnost disku. Stačí znát „správnou“ frekvenci a úroveň hlasitosti akustického signálu a diskové pole je vyřazeno z provozu. Následky takového zvuku na harddisk jsou podobné jako při jeho pádu na zem.

Působení zvuku na chod disku od Brendana Glegga

Už před více než jednou dekádou demonstroval dopad hlasitého zvuku na data uložená na disku IT inženýr Brendan Gregg, který pracuje jako výkonný architekt ve firmě Netflix. V datovém centru si zkusil co nejhlasitěji zakřičet na JBOD diskové pole a zaznamenával jeho chování. Výsledek svého konání nahrál na Youtube a toto video má k dnešnímu dni více než 1,7 milionu zhlédnutí. Stručně zapsáno, během kontrolního zápisu datového proudu na disk došlo k neobvykle vysoké latenci.

Connor Bolton navázal v další studii

Na Greggovu práci později volně navázal Connor Bolton z Michiganské univerzity, jenž na konferenci 2018 IEEE Symposium on Security & Privacy prezentoval vlastní výzkum. Ten pojednával o destruktivním vlivu zvuků určitých frekvencí na pevné disky. Potvrdilo se, že diskům škodí akustické rušení ve slyšitelném i ultrazvukovém pásmu. Rezonance může navíc zmást čidla pro detekci pádu HDD. Významněji jsou ovlivněna zařízení, která nejsou řádně uchycena.

Poplašné hasicí systémy jako skrytá hrozba

Jak bylo několikrát dokázáno, mikroskopické změny uvnitř moderních pevných disků mohou působením hlasitých zvuků přerušit a dokonce i trvale poškodit funkčnost pevných disků. Tak silné vibrace může způsobit například hlasitý hasicí systém.

110 dB vede k trvalému poškození

To se stalo osudným pro mnoho úložných paměťových zařízení umístěných v datových centrech velkých bank v Austrálii, Francii a Rumunsku. Když se rozezvučel varovný signál sirény hlasitosti 110 dB, došlo k trvalému poškození vnitřních komponent všech přítomných harddisků.

Podobný případ se stal také ve švédském datacentru Nasdaq, kde v roce 2018 poškodil výbuch plynu diskové jednotky serveru. Kvůli uvedenému incidentu došlo na několik hodin k úplnému výpadku elektronické burzy v celé severní Evropě.

Zajímavé články na internetu k tomuto tématu:

 

Rubrika: Zálohovaní dat, prevence

Máte doma něco, z čeho potřebujete dostat data zpět?
Obraťte se na nás
Diagnostika vždy zdarma.

archiv článků

může vás zajímat:

znalostní báze:

zachraňujeme:

Copyright © 2023, Všechna práva vyhrazena. | Nastavení cookies
tvorba webových stránek Aira GROUP, s.r.o.Aira Group